ПОСТИЖЕНИЯ

АКО СИЛНО ОБИЧАШ НЕЩО,

ПУСНИ ГО НА СВОБОДА.

АКО СЕ ВЪРНЕ ПРИ ТЕБ,

ЩЕ БЪДЕ ЗАВИНАГИ ТВОЕ

АКО ЛИ НЕ,

НИКОГА НЕ Е БИЛО !!!

 

 

Формула за ръчно изчисление на скороста на гълъба.

 

 

Примерни стойности:

1 - Час на пускане на гълъбите:  06.00.00ч.

2 - Час на пристигане на гълъба:  08ч. 20мин. 25сек.

3 - Растояние на полета:  133,257км.

 

 

Изчисления:

1 - Първо изчисляваме времето на полета:

          08.20.25 - 06.00.00 = 02.20.25

   02ч. 20мин. 25сек. - това е времето на целия полет.

   След което цялото това време го обръщаме в минути.

   - 02часа е = на 120минути. /2ч. x 60мин. = 120мин./

   - 25секунди = 0,415минути. /25сек. x 0,0166 = 0,415мин./

   - 120мин. + 20мин. + 0,415мин. = 140,415мин.

   140,415минути е времето на целия полет в минути.

2 - Второ превръщаме прелетените километри в метри.

    - 133,257километра = 133257метра /133,257 x 1000 = 133257/

3 - Трето прелетените метри ги разделяме на времето на

      полета в минути.

     133257м. : 140,415мин. = 949,02254

           949,02254мерти в минута.

     949,02254м/мин - това е средната скорос на гълъба в метри.

4 - Ако искате да разберете с колко километра се е движил

     реално вашия гълъб, полученото време /метри в минута/

     го умножете по 0,060 и ще получите километрите с

     които се е движил вашия гълъб.

        949,02254 x 0,060 = 56,9413524км.

      Вашия гълъб се e движил с 949,0225м/мин.

      Преблизително с 56км/час.


    С ТАЗИ ФОРМУЛА МОЖЕТЕ ДА СИ ПРАВИТЕ ПРОВЕРКА

НА ВАШИТЕ ГЪЛЪБИ В КЛАСАЦИЯ И ДА СЕ УВЕРИТЕ ЗА ДОПУСНАТИ ГРЕШКИ ПРИ ИЗЧИСЛЕНИЯТА !!!